Disturbance regulates the density–body-mass relationship of soil fauna

Frank van Langevelde (Co-auteur), Vincent Comor, Steven de Bie, Herbert H. T. Prins, Madhav P. Thakur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)

Zoekresultaten