Disturbance regulates the density–body-mass relationship of soil fauna

Frank van Langevelde (Co-auteur), Vincent Comor, Steven de Bie, Herbert H. T. Prins, Madhav P. Thakur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disturbance regulates the density–body-mass relationship of soil fauna'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences