Diversificatie van het Nederlands door taalcontact

F.L.M.P. Hinskens, H. den Besten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)283-309
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume10
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit