Diversifying query auto-completion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521
Aantal pagina's549
TijdschriftACM Transactions on Information Systems
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit