Diversité, identité et indétermination: l’histoire dans la société d’aujourd’hui’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)26-33
TijdschriftSeptentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit