Diversiteit, stabiliteit en de niche van Copepoda van een brakwaterhabitat [Diversity, stability and the Copepoda niche in a brackish water habitat]

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTeaching certificate Thesis
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit