Diversity and delimitation of Rhizopus microsporus

Somayeh Dolatabadi, Grit Walther, Bert Gerrits van den Ende, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  49 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-163
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jan. 2014

  Citeer dit