Diversity and functional analysis of LuxR-type transcriptional regulators of cyclic lipopeptide biosynthesis in Pseudomonas fluorescens

I. De Bruijn, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4753-4761
Aantal pagina's9
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume75
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit