Diversity and movement of indoor Alternaria alternata across the mainland USA

J.H.C. Woudenberg, N. A. van der Merwe, Z Jurjevic, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    36 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity and movement of indoor Alternaria alternata across the mainland USA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences