Diversity begets diversity in competition for space

Daniel S. Maynard (Co-auteur), Mark A. Bradford, Daniel L. Lindner, Linda T. A. van Diepen, Serita D. Frey, Jessie A. Glaeser, Thomas W. Crowther

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Citaten (Scopus)
1001 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity begets diversity in competition for space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences