Diversity Changes in a Plant and Carabid Community During Early Succession in an Embanked Salt-Marsh Area

B.C. Verschoor, B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Diversity changes in a plant and carabid community are investigated in a former intertidal saltmarsh area after this became embanked. High levels of plant and carabid diversity were found in the first three years of succession. After this initial peak, diversity gradually decreased. It is suggested that the rate of successional change is partly responsible for the diversity peak early in successional of both the plant and carabid community. For the carabid community microclimatic variability and the lack of community regulating processes, such as interspecific competition and predation, might also contribute to early diversity peaks in succession. A slight increase of diversity after eight years presumably resulted from increased spatial heterogeneity. [KEYWORDS: Carabid communities; plant communities; diversity; temporal heterogeneity; spatial heterogeneity; environmental stability Species composition; fauna coleoptera; recolonization;stability; forests; polder; mines]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)405-416
  TijdschriftPedobiologia
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1995

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity Changes in a Plant and Carabid Community During Early Succession in an Embanked Salt-Marsh Area'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit