Diversity Changes in a Plant and Carabid Community During Early Succession in an Embanked Salt-Marsh Area

B.C. Verschoor, B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity Changes in a Plant and Carabid Community During Early Succession in an Embanked Salt-Marsh Area'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology