Diversity in the Botryosphaeriales: Looking back, looking forward

Bernard Slippers, Pedro Willem Crous, Fahimeh Jami, Johannes Zacharias Groenewald, Michael John Wingfield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity in the Botryosphaeriales: Looking back, looking forward'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences