Diversity of ammonifying bacteria

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-350
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume83
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit