Diversity of aquatic Pseudomonas species and their activity against the fish pathogenic oomycete Saprolegnia

Yiying Liu, E. Rzeszutek, M. van der Voort, C.H. Wu, E. Thoen, I. Skaar, V. Bulone, Pieter C. Dorrestein, J.M. Raaijmakers, I. De Bruijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

438 Downloads (Pure)

Zoekresultaten