Diversity of diazotrophic microorganisms in a microbial mat

L.J. Stal, I. Severin

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2010

    Citeer dit