Diversity of epiphytic and endophytic fungal communities associated with leaves of Ziziphus lotus (L.) Lam. from Algeria

Amel Ghazi-Yaker, Bart Kraak, Jos Houbraken, Karim Houali, Noria Saadoun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-171
Aantal pagina's13
TijdschriftPolish Journal of Ecology
Volume70
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit