Diversity of heat resistant moulds in food and beverages.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    TitelDiversity of heat resistant moulds in food and beverages. - MIP-44
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit