Diversity of microRNAs in human and chimpanzee brain

E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNature Genetics
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit