Diversity of nematode assemblages along a Mediterranean deep-sea transect.

K. Soetart, C.H.R. Heip, M. Vincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-282
TijdschriftMarine Ecology
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit