Diversity of Penicillium section Citrina within the fynbos biome of South Africa, including a new species from a Protea repens infructescence

Cobus Visagie, Keith A. Seifert, Jos Houbraken, Robert A. Samson, Karin Jacobs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)537-552
  TijdschriftMycologia
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit