Diversity of saprobic hyphomycetes on Proteaceae and Restionaceae from South Africa

S. Lee, V. Mel'nik, J.E. Taylor, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-114
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit