Diversity of yeast species from Dutch garden soil and the description of six novel Ascomycetes

Marizeth Groenewald, Lorenzo Lombard, Michel de Vries, Alejandra Giraldo Lopez, Maudy Smith, Pedro W Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity of yeast species from Dutch garden soil and the description of six novel Ascomycetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences