Diving of otters (Lutra lutra) in a marine habitat: use of depths by a single-prey loader.

B.A. Nolet, Dennis E.H. Wansink, Hans Kruuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-32
TijdschriftJournal of Animal Ecology
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit