DiXiT Blog. Code and Collation: training textual scholars

E. Spadini, Elli Bleeker

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverHypotheses - Academic Blogs
ISBN van elektronische versie2199-2282
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit