DiXiT Blog. Scholarly editing around Europe

E. Spadini

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverHypotheses - Academic Blogs
ISBN van elektronische versie 2199-2282
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit