DiXiT Blog. The Educational and Social Impact of Digital Scholarly Editions

E. Spadini, Anna-Maria Sichani

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverHypotheses - Academic Blogs
ISBN van elektronische versie 2199-2282
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit