D.L. Noorlander, Heaven's Wrath. The Protestant Reformation and the Dutch West India Company in the Atlantic World

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)183-185
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit