D.L. Noorlander, Heaven’s Wrath: The Protestant Reformation and the Dutch West India Company in the Atlantic World: BOOK REVIEW

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-314
TijdschriftNew West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG)
Volume94
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 nov 2020

Citeer dit