DMI sensitivity and cross-resistance of Rhynchosporium secalis isolates from South Africa

B. Robbertse, M. van der Rijst, I.M.R. van Aarde, C.L. Lennox, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)97-201
  TijdschriftCrop Protection
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit