DNA barcoding of clinically relevant Cunninghamella species

Jin Yu, G Walther, A D Van Diepeningen, A H G Gerrits Van Den Ende, Ruo-Yu Li, T A A Moussa, O A Almaghrabi, G S De Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA barcoding of clinically relevant Cunninghamella species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences