DNA barcoding of Mycosphaerella species of quarantine importance to Europe.

W. Quaedvlieg, J.Z. Groenewald, M. de Jesús Yáñez-Morales, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  75 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-115
  TijdschriftPersoonia
  Volume29
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit