DNA barcoding revealed Nematodospora valgi gen. nov., sp nov and Candida cetoniae sp nov in the Lodderomyces Glade

Dilnora E. Gouliamova, Roumen A. Dimitrov, Maudy Th. Smith, Marizeth Groenewald, Margarita M. Stoilova-Disheva, Borislav V. Gueorguiev, Teun Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-190
  TijdschriftFungal Biology
  Volume120
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - feb. 2016

  Citeer dit