DNA flow cytometry in uveal melanoma. The effect of pre-enucleation irradiation

C.M. Mooy, C.J. Vissers, A.H. Mulder, T. Stijnen, G.P.M. Luyten, P.T.V.M. de Jong, F. Bosman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

252 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-177
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume79
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit