DNA methylation and transcriptional trajectories during human development and reprogramming of isogenic pluripotent stem cells

Matthias S Roost, Roderick C Slieker, Monika Bialecka, Liesbeth van Iperen, Maria M Gomes Fernandes, Nannan He, H Eka D Suchiman, Karoly Szuhai, Françoise Carlotti, Eelco J P de Koning, Christine L Mummery, Bastiaan T Heijmans, Susana M Chuva de Sousa Lopes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA methylation and transcriptional trajectories during human development and reprogramming of isogenic pluripotent stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences