DNA methylation differences in cortical grey and white matter in schizophrenia

Amber Berdenis van Berlekom, Nina Notman, Marjolein Am Sneeboer, Gijsje Jlj Snijders, Lotte C Houtepen, Danny M Nispeling, Yujie He, , Stella Dracheva, Elly M Hol, René S Kahn, Lot D de Witte, Marco P Boks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA methylation differences in cortical grey and white matter in schizophrenia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences