DNA methylation dynamics during intestinal stem cell differentiation reveals enhancers driving gene expression in the villus

L.T. Kaaij, M. van de Wetering, F. Fang, B. Decato, A. Molaro, H.J. van de Werken, J.H. van Es, J. Schuijers, E. de Wit, W. de Laat, G.J. Hannon, H.C. Clevers, A.D. Smith, R.F. Ketting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA methylation dynamics during intestinal stem cell differentiation reveals enhancers driving gene expression in the villus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences