DNA methylation dynamics in response to stress: An insight into stress-induced and stably inherited DNA methylation variants in asexual and sexual plants

M. Van Antro

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Putten, Wim H., Promotor
  • Verhoeven, Koen, Co-promotor
  • Vergeer, Philippine, Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 jun. 2023
Gedrukte ISBN's9789464476347
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jun. 2023

Citeer dit