DNA sequence-based identification of Fusarium: Current status and future directions

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  263 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)583-595
  TijdschriftPhytoparasitica
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit