DNA-Synthesis and Tritiated-Thymidine Incorporation by Heterotrophic Fresh-Water Bacteria in Continuous Culture

F.M. Ellenbroek, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1675-1682
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit