Dnabarcoder: An open‐source software package for analysing and predicting DNA sequence similarity cutoffs for fungal sequence identification

Duong Vu, R. Henrik Nilsson, Gerard J. M. Verkley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftMolecular Ecology Resources
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jun. 2022

Citeer dit