Do adult men and women in same-sex relationships have weaker ties to their parents?

M.M. Fischer, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do adult men and women in same-sex relationships have weaker ties to their parents?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences