Do costs and benefits of children matter for religious people? Perceived consequences of parenthood and fertility intentions in Poland

C. Bein, M. Mynarska, A.H. Gauthier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do costs and benefits of children matter for religious people? Perceived consequences of parenthood and fertility intentions in Poland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences