Do different welfare states engender different policy preferences?: opinions on pension reforms in Eastern and Western Europe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do different welfare states engender different policy preferences?: opinions on pension reforms in Eastern and Western Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences

Arts & Humanities