Do employers support later retirement? A view from European employers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume26
Nummer van het tijdschriftSpecial issue European Population Conference 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit