Do metabolomics and taxonomic barcode markers tell the same story about the evolution of saccharomyces sensu stricto complex in fermentative environments?

Luca Roscini, Angela Conti, Debora Casagrande Pierantoni, Vincent Robert, Laura Corte, Gianluigi Cardinali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do metabolomics and taxonomic barcode markers tell the same story about the evolution of saccharomyces sensu stricto complex in fermentative environments?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences