Do Nobel Laureates Create Prize-Winning Networks? An Analysis of Collaborative Research in Physiology or Medicine

Caroline S. Wagner, Edwin Horlings, Travis A. Whetsell, Pauline Mattson, Katarina Nordqvist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do Nobel Laureates Create Prize-Winning Networks? An Analysis of Collaborative Research in Physiology or Medicine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences