Do older manual workers benefit in vitality after retirement? Findings from a 3-year follow-up panel study

A.C. Vanajan, U. Bultmann, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do older manual workers benefit in vitality after retirement? Findings from a 3-year follow-up panel study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences