Do stereotypes about older workers change? A panel study on changing attitudes of managers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Do stereotypes about older workers change? A panel study on changing attitudes of managers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science