Do ut des. Collaboratories as a ‘new’ method for scholarly communication and cooperation for global and world history’

J.L. van Zanden, T. de Moor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-78
TijdschriftHistorical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit